Uopfordret ansøgning til SYSTRA Danmark

Country/Region:  DK
Field:  Engineering
Location: 

Aarhus, Copenhagen, Horsens, E, DK

Type of Contract:  Permanent
Level of experience:  02-05 years
Job number: 

Vi leder altid efter nye, dygtige kolleger, som har kompetencer inden for og lyst til at prøve kræfter med vores arbejdsområder. Hvis vi lige nu ikke har et job, der passer på dig, så kan du oprette en profil hos os vedhæftet en kort motiveret ansøgning og dit cv. Dette gælder også for dig, der leder efter en praktikplads eller et studiejob.

SYSTRA Danmark arbejder indenfor disse arbejdsområder. Har du kompetencer inden for et af følgende områder, så send os gerne en ansøgning:

Transport & Infrastruktur: Multidisciplinære transportløsninger såvel som løsninger på enkelte fag, inden for jernbaner, metro og letbaner, broer, tunneller, havne, veje, motorveje og stier

Forsyning: Tværfaglig rådgivning til projekter med høje krav om stabil og sikker strømforsyning samt løsninger til spildevand, dræn, kloakering, klimatilpasning

Miljø & Vand: Vi arbejder blandt andet med VVM og miljøvurdering, håndtering af jord og grundvand, støj og vibrationer, CO2-regnskab, klimatilpasning, afvanding, håndtering af regn- og spildevand

Planlægning: løsninger inden for landmåling og ejendomsrettigheder, byplanlægning, landskabs- og byarkitektur, cyklisme, strategiske analyser, trafikplanlægning og trafikale analyser

Digitale løsninger: Systemudvikling, rådgivning om digitalisering og GIS samt vores egne it-produkter, som vi tilpasser efter vores kunder konkrete behov

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

 

We are always looking for new, talented colleagues who have skills within our areas of work. If we currently do not have a job that suits you, you can create a profile with us, attached with a brief cover letter and your CV. This also applies to those looking for an internship or a student job.

SYSTRA Denmark operates within these areas of work. If you have skills in one of the following areas, please feel free to send us an application:

Transport & Infrastructure: Multidisciplinary transport solutions as well as solutions in individual disciplines, within railways, metro and light rail, bridges, tunnels, ports, roads, highways, and paths.

Utilities: Interdisciplinary advice for projects with high demands for stable and secure power supply, as well as solutions for wastewater, drainage, sewerage, and climate adaptation.

Environment & Water: We work, among other things, with EIA (Environmental Impact Assessment) and environmental assessment, handling of soil and groundwater, noise and vibrations, CO2 accounting, climate adaptation, drainage, and management of rainwater and wastewater.

Planning: Solutions within land surveying and property rights, urban planning, landscape and urban architecture, cycling, strategic analyses, traffic planning, and traffic analyses.

Digital solutions: System development, consultancy on digitization and GIS (Geographic Information System), as well as our own IT products, which we customize to meet our customers' specific needs.

 

We look forward to hearing from you.

 

Vi tilbyder

Vil du være en del af en arbejdsplads, der kombinerer det bedste af stort og småt? Vores styrke er, at vi arbejder i små effektive teams med støtte fra førende eksperter fra hele verden.

SYSTRA tilbyder dig et varieret arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder. Samtidig bliver du klædt på til arbejde med nogle af verdens førende eksperter både i Danmark og i udlandet. Vi er nu i en meget ekspansiv fase, hvilket betyder, at du som medarbejder kan være med fra starten og være med til at forme forretningen. Vi tilbyder karrieremuligheder på en moderne arbejdsplads med udfordrende og sjovt arbejde i lokale projekter samt mulighed for at deltage i internationale projekter.

Vil du også være med på SYSTRAs rejse fremad og skabe fremtidens infrastruktur? Send dit CV og ansøgning til os allerede i dag. 

 

Om SYSTRA

SYSTRA er en af verdens førende ingeniør- og rådgivervirksomheder specialiseret i løsninger indenfor mobilitet.

 Som en del af SYSTRA Group er vi mere end 10.000 rådgivere på verdensplan. I Danmark har vores 350 projektledere, rådgivere og specialister de sidste 50 år arbejdet for at skabe, designe og sikre intelligente og bæredygtige infrastrukturløsninger, der styrker et velfungerende og dynamisk samfund.

 

Vi løser opgaver inden for vej, broer og konstruktioner, trafik- og byudvikling, bane, miljø, GIS, energi og projektledelse med lokale kontorer i København, Aarhus, Horsens og Esbjerg. Mange af vores projekter er multidisciplinære, hvor vi samarbejder på tværs af organisation og landegrænser for at skabe løsninger, der gør verden mere grøn og digital.

 

Vores mangfoldighed er en styrke, både for vores trivsel og for at vi sammen kan skabe de bedste løsninger på fremtidens problemer. Derfor opfordrer vi alle med de relevante kompetencer og engagement til at søge vores stillinger. Læs mere om SYSTRA på systra.com/denmark