Kvalitetsingeniør

Country/Region:  NO
Field:  Engineering
Location: 

Oslo, NO

Type of Contract:  Permanent
Level of experience:  05-10 years
Job number: 

 

 

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer vi ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

 

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

 

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Vi søker nå etter en erfaren kvalitetsingeniør til å delta i konsulentoppdrag og prosjekter. Du vil være en del av vår Rail Consultancy team med eksperter som jobber i oppdrag hovedsakelig innen jernbane.

Arbeidsoppgavene vil variere i de forskjellige oppdragene vi har innenfor jernbane og kvalitet.

 

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter.
 • Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles.
 • Følge opp avvik og uønskede hendelser med undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser og oppfølging i avvikssystem.
 • Utarbeide og følge opp sikkerhets- og kvalitetsplaner.
 • Sette krav og delta i anskaffelser mot leverandører/entreprenører.
 • Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter.
 • Rådgivning og oppfølging i prosjekt og mot myndigheter.
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på Master eller Bachelor nivå.
 • Mer enn 5 år sammenhengende relevant erfaring innen kvalitet.
 • Dokumenterbar erfaring med ISO 9001 kvalitetsledelse.
 • Erfaring med kvalitetsledelse i prosjekter.
 • Erfaring med kvalitetskontroll inkludert å utføre revisjoner.
 • Risikostyring.
 • HMS ledelse.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.

 

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden:

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du trives i selvstendig rolle.
 • Du må ha gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, være resultat- og forretningsorientert og ha god rolleforståelse.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.

 

Systra Norge er en del av Systra-gruppen som på verdensbasis har mer enn 10 000 ansatte fordelt på mange land. I Norge er vi nær 100 ansatte, og på kontoret på Lilleaker har vi et spenn av aldersgrupper og nasjonaliteter. Prosjektene er lokale og globale, og vi samarbeider på tvers av landegrenser, miljøer og kulturer.

Vi er prosjektledere, rådgivere og spesialister som brenner for vårt fagfelt og forandringen vi bidrar til å skape sammen. Det er viktig for oss at du som ansatt trives og utvikler deg, derfor legger vi til rette både for fleksibel arbeidshverdag og faglig utvikling gjennom kurs og fagarenaer.

 

Vi søker nå etter en erfaren kvalitetsingeniør til å delta i konsulentoppdrag og prosjekter. Du vil være en del av vår Rail Consultancy team med eksperter som jobber i oppdrag hovedsakelig innen jernbane.
Arbeidsoppgavene vil variere i de forskjellige oppdragene vi har innenfor jernbane og kvalitet.

 

Typiske arbeidsoppgaver
• Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter.
• Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles
• Følge opp avvik og uønskede hendelser med undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser og oppfølging i avvikssystem
• Utarbeide og følge opp sikkerhets- og kvalitetsplaner
• Sette krav og delta i anskaffelser mot leverandører/entreprenører
• Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter
• Rådgivning og oppfølging i prosjekt og mot myndigheter
• Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring
Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning på Master eller Bachelor nivå
• Mer enn 5 år sammenhengende relevant erfaring innen kvalitet
• Dokumenterbar erfaring med ISO 9001 kvalitetsledelse
• Erfaring med kvalitetsledelse i prosjekter
• Erfaring med kvalitetskontroll inkludert å utføre revisjoner
• Risikostyring
• HMS ledelse
• Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner,
• Du trives i selvstendig rolle
• Du må ha gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, være resultat- og forretningsorientert og ha god rolleforståelse.
• Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig
• Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet

Vi kan tilby
• Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser
• Formelle og uformelle arenaer for faglig utvikling
• En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere
• Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon
• Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder
• Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 50 000 medarbeidere over hele verden

 

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med Director Rail Consultancy, Thorbjørn Løken på telefon +47 991 54 104