Rådgiver jernbaneinfrastruktur og signal

Country/Region:  NO
Field:  Engineering
Location: 

Oslo, NO

Type of Contract:  Permanent
Level of experience:  05-10 years
Job number: 

.

 

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer vi ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

 

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter dyktige rådgivere med bakgrunn fra jernbaneinfrastrukur og/eller signalsystemer.

Våre konsulenter arbeider ofte som teknisk støtte i store og små prosjekter innenfor jernbane, trikk og t-bane. Våre oppdrag er varierte og kan omfatte for eksempel, spesifisering av systemer for anskaffelse, utarbeide tekniske rapporter og analyser, teknisk prosjektledelse og mye mer. Vi har hovedsakelig store offentlige kunder når det kommer til jernbaneinfrastruktur.

Gjennom vår engineeringsavdeling kan også være aktuelt å delta i spennende jernbanetekniske prosjekteringsoppdrag.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være avhengig av kompetanseområde og erfaring:

 • Arbeide som konsulent i våre kunders prosjekter.
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelse av signalsystemer for jernbane (ERTMS, NSI-63. Thales, GS), metro/t-bane (CBTC) og trikk.
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelses og byggeprosjekter for ny og endret infrastruktur. For eksempel nye kryssingsspor, nye trase for trikk, nye tuneller for jernbane.
 • Teknisk prosjektleder.
 • Gjennomføre tekniske analyser.
 • Utarbeide beslutningsunderlag.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 3 års erfaring fra jernbane, t-bane/metro eller trikk.
 • Relevant teknisk utdanning (master/bachelor).
 • Lang og relevant erfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse.
 • Erfaring fra arbeid i prosjekter er en fordel.
 • Erfaring med offentlig anskaffelse er en fordel.
 • Kjennskap til kvalitetsledelse og RAMS-arbeid.

 

Vi søker etter en person som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

Signalsystemer:

 • Forrigling.
 • ERTMS.
 • CBTC.
 • Releanlegg.

 

Jernbaneinfrastruktur:

 • Spor.
 • Strømforsyning.
 • Underbygging.
 • Overbygging.

 

Godkjenningsprosesser:

 • NoBo, DeBo, ISA, AsBo.
 • Statens Jernbanetilsyn.

 

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.

Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.

 

Systra Norge er en del av Systra-gruppen som på verdensbasis har mer enn 10 000 ansatte fordelt på mange land. I Norge er vi nær 100 ansatte, og på kontoret på Lilleaker har vi et spenn av aldersgrupper og nasjonaliteter. Prosjektene er lokale og globale, og vi samarbeider på tvers av landegrenser, miljøer og kulturer.

Vi er prosjektledere, rådgivere og spesialister som brenner for vårt fagfelt og forandringen vi bidrar til å skape sammen. Det er viktig for oss at du som ansatt trives og utvikler deg, derfor legger vi til rette både for fleksibel arbeidshverdag og faglig utvikling gjennom kurs og fagarenaer.

 

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå rådgivere med bakgrunn fra jernbaneinfrastrukur og/eller signalsystemer.

Våre konsulenter arbeider ofte som teknisk støtte i store og små prosjekter innenfor jernbane, trikk og t-bane. Våre oppdrag er varierte og kan omfatte for eksempel, spesifisering av systemer for anskaffelse, utarbeide tekniske rapporter og analyser, teknisk prosjektledelse og mye mer. Vi har hovedsakelig store offentlige kunder når det kommer til jernbaneinfrastruktur.

Gjennom vår engineeringsavdeling kan også være aktuelt å delta i spennende jernbanetekniske prosjekteringsoppdrag.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være avhengig av kompetanseområde og erfaring

 • Arbeide som konsulent i våre kunders prosjekter
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelse av signalsystemer for jernbane (ERTMS, NSI-63. Thales, GS), metro/t-bane (CBTC) og trikk.
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelses og byggeprosjekter for ny og endret infrastruktur. For eksempel nye kryssingsspor, nye trase for trikk, nye tuneller for jernbane.
 • Teknisk prosjektleder
 • Gjennomføre tekniske analyser
 • Utarbeide beslutningsunderlag

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minst 3 års erfaring fra jernbane, t-bane/metro eller trikk.
 • Relevant teknisk utdanning (master/bachelor)
  • Lang og relevant erfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse.
 • Erfaring fra arbeid i prosjekter er en fordel
 • Erfaring med offentlig anskaffelse er en fordel
 • Kjennskap til kvalitetsledelse og RAMS-arbeid

Vi søker etter en person som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Signalsystemer
  • Forrigling
  • ERTMS
  • CBTC
  • Releanlegg
 • Jernbaneinfrastruktur
  • Spor
  • Strømforsyning
  • Underbygging
  • Overbygging
 • Godkjenningsprosesser
  • NoBo, DeBo, ISA, AsBo
  • Statens Jernbanetilsyn

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss, og ute hos kunden.

Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (svensk eller dansk) og engelsk.

Vi kan tilby

 • Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser
 • Formelle og uformelle arenaer for faglig utvikling
 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere
 • Et godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 50 000 medarbeidere over hele verden

 

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med Director Rail Consultancy, Thorbjørn Løken på telefon +47 991 54 104.