RAMS-rådgiver

Country/Region:  NO
Field:  Engineering
Location: 

Oslo, NO

Type of Contract:  Permanent
Level of experience:  02-05 years
Job number: 

 

 

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer vi ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

 

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud. Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

 

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter en RAMS-rådgiver til avdelingen for infrastruktur og signal.

Aktuelle arbeidsoppgaver - RAMS-arbeidet i prosjekter.

Planlegge og gjennomføre relevante RAMS-aktiviteter, herunder:

 • Gjennomføre og dokumentere RAM- og sikkerhetsvurderinger.
 • Utarbeidelse og oppfølging av RAM- og farelogg.
 • Utarbeidelse av sikkerhetsbevis.
 • Oppfølging av RAMS i planleggings- og utførelsesfase av prosjekter.
 • Bistå og veilede våre kunder tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, herunder etablering av relevant dokumentasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på Bachelor eller Masternivå.
 • 3 års relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor jernbane.
 • Kunnskap om jernbanelovgivningen og relevante standarder, spesielt EN 50126 og CSM-RA forskriften.
 • Erfaring med ulike risikoanalysemetoder innenfor RAM og Sikkerhet.
 • Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.
 • Lang erfaring eller spesialkompetanse innenfor definerte fagområder kan kompensere for masterutdanning.

 

SYSTRA Norge er en del av SYSTRA Group, et av verdens ledende konsulentselskaper. Globalt er vi mer enn 10 300 ansatte. Vi ble etablert i Norge i 1987 og 80 av oss er tilknyttet kontoret på Lysaker. Vi er prosjektledere, fageksperter og strategisk partner når beslutninger skal tas.

Våre fokusområder i Norge er oppdrag innenfor:
Consulting (prosjektledelse og rådgivning) og Rail consulting (jernbaneteknisk rådgivning).