Senior RAMS-rådgiver

Country/Region:  NO
Field:  Engineering
Location: 

Oslo, NO

Type of Contract:  Permanent
Level of experience:  05-10 years
Job number: 

 

 

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer vi ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

 

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter en dyktig senior RAMS-rådgiver til avdelingen for infrastruktur og signal:

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Lede RAMS-arbeidet i prosjekter.
 • Planlegge og gjennomføre relevante RAMS-aktiviteter, herunder:
  • Gjennomføre og dokumentere RAM- og sikkerhetsvurderinger.
  • Utarbeidelse og oppfølging av RAM- og farelogg.
  • Utarbeidelse av sikkerhetsbevis.
 • Oppfølging av RAMS i planleggings- og utførelsesfase av prosjekter.
 • Bistå og veilede våre kunder tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, herunder etablering av relevant dokumentasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på Masternivå.
 • 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor jernbane.
 • God kunnskap om jernbanelovgivningen og relevante standarder, spesielt EN 50126 og CSM-RA forskriften.
 • Erfaring med sikkerhetsledelse i prosjekter.
 • Erfaring med ulike risikoanalysemetoder innenfor RAM og Sikkerhet.
 • Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.
 • Lang erfaring eller spesialkompetanse innenfor definerte fagområder kan kompensere for masterutdanning.

 

Systra Norge er en del av Systra-gruppen som på verdensbasis har mer enn 10 000 ansatte fordelt på mange land. I Norge er vi nær 100 ansatte, og på kontoret på Lilleaker har vi et spenn av aldersgrupper og nasjonaliteter. Prosjektene er lokale og globale, og vi samarbeider på tvers av landegrenser, miljøer og kulturer.

Vi er prosjektledere, rådgivere og spesialister som brenner for vårt fagfelt og forandringen vi bidrar til å skape sammen. Det er viktig for oss at du som ansatt trives og utvikler deg, derfor legger vi til rette både for fleksibel arbeidshverdag og faglig utvikling gjennom kurs og fagarenaer.

 

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter senior RAMS-rådgiver til avdelingen for infrastruktur og signal:

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede RAMS-arbeidet i prosjekter.
 • Planlegge og gjennomføre relevante RAMS-aktiviteter, herunder:
  • Gjennomføre og dokumentere RAM- og sikkerhetsvurderinger
  • Utarbeidelse og oppfølging av RAM- og farelogg
  • Utarbeidelse av sikkerhetsbevis
 • Oppfølging av RAMS i planleggings- og utførelsesfase av prosjekter.
 • Bistå og veilede våre kunder tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, herunder etablering av relevant dokumentasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på Masternivå
 • 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor jernbane
 • God kunnskap om jernbanelovgivningen og relevante standarder, spesielt EN 50126 og CSM-RA forskriften
 • Erfaring med sikkerhetsledelse i prosjekter
 • Erfaring med ulike risikoanalysemetoder innenfor RAM og Sikkerhet
 • Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk (eventuelt svensk eller dansk) og engelsk
 • Lang erfaring eller spesialkompetanse innenfor definerte fagområder kan kompensere for masterutdanning.

 

Vi kan tilby

 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere
 • Et godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 50 000 medarbeidere over hele verden
 • Faglig utvikling og utfordring
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med Director Rail Consultancy, Thorbjørn Løken på telefon +47 991 54 104.